Cách nhóm các trang tính trong Excel

Featured Image 2

Khi sổ làm việc Excel của bạn có nhiều trang tính giống nhau về bố cục và cấu trúc, bạn có thể hợp lý hóa công việc của mình bằng cách nhóm các trang tính tương tự. Cụ thể hơn, sau khi học cách nhóm các trang tính trong Excel, …

Read More »

9 thủ thuật URL YouTube bạn cần thử ngay

youtube

YouTube là dịch vụ phát trực tuyến video phổ biến nhất trên internet. Bạn có thể đã sử dụng nó để nghiên cứu, xem phim hoặc chương trình truyền hình hoặc có thể bạn có những tính cách riêng trên YouTube mà bạn muốn theo dõi. Điều bạn có thể …

Read More »

9 thủ thuật URL YouTube bạn cần thử ngay

youtube

YouTube là dịch vụ phát trực tuyến video phổ biến nhất trên internet. Bạn có thể đã sử dụng nó để nghiên cứu, xem phim hoặc chương trình truyền hình hoặc có thể bạn có những tính cách riêng trên YouTube mà bạn muốn theo dõi. Điều bạn có thể …

Read More »