Tips

Cách đồng bộ hóa Slack với Lịch Google

image 26

Các công cụ năng suất trực tuyến cung cấp nhiều cơ hội để tự động hóa quy trình làm việc hoặc sử dụng các ứng dụng và tích hợp ứng dụng để tổ chức cuộc sống và làm việc của bạn hiệu quả hơn. Slack là một công cụ cộng …

Read More »

Cách ghi lại một cuộc gặp gỡ trên Google

Featured GoogleMeetOnMac 1

Ngày nay, với nhiều người làm việc tại nhà hơn, các dịch vụ như Google Meet và Zoom đang ngày càng phổ biến. Bạn có thể tổ chức một cuộc họp video trực tuyến, nhìn thấy khuôn mặt của mọi người, trò chuyện và lo việc kinh doanh. Cũng như …

Read More »