Tips

3 cách tạo đường viền trong Google Documents

google docs border

Nhiều điều bạn có thể làm trong Microsoft Word mà bạn cũng có thể làm trong Google Tài liệu. Bạn có thể chèn bảng, nhúng hình ảnh và thậm chí tạo bản vẽ. Tuy nhiên, một điều mà bạn không thể làm được là tạo đường viền trong Google Docs. …

Read More »

Cách tạo Lưu đồ trong Word và Excel

1 title image 3

Các công cụ Microsoft Office ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn với mỗi bản cập nhật. Ngày nay, bạn thậm chí không cần một ứng dụng chuyên dụng cho sơ đồ. Bạn có thể tạo sơ đồ trong PowerPoint, Word và thậm chí là Excel. Chúng tôi đã đề …

Read More »

Cách nhóm các trang tính trong Excel

Featured Image 2

Khi sổ làm việc Excel của bạn có nhiều trang tính giống nhau về bố cục và cấu trúc, bạn có thể hợp lý hóa công việc của mình bằng cách nhóm các trang tính tương tự. Cụ thể hơn, sau khi học cách nhóm các trang tính trong Excel, …

Read More »