Tips

11 tính năng OneNote ẩn bạn phải thử

onenote 1

Microsoft OneNote là một cách tuyệt vời để lưu giữ các ghi chú của bạn. Ứng dụng này có một số tính năng, trong đó có nhiều tính năng mà bạn có thể không biết. Điều quan trọng là phải tìm hiểu về các tính năng OneNote ẩn này để …

Read More »

Cách vẽ đường thẳng trong Photoshop

photoshop

Vì Photoshop là một trong những lựa chọn tốt nhất cho mọi loại hình thiết kế đồ họa, nên việc hiểu cách sử dụng các công cụ có sẵn ở mức độ đầy đủ của chúng sẽ giúp bạn tạo ra những tác phẩm hoàn chỉnh tuyệt vời. Một trong …

Read More »