Cách lưu trữ hoặc xóa một lớp học trên Google

Cho dù bạn là giáo viên hay gia sư, Google Classroom cung cấp một không gian học tập ảo mà qua đó bạn có thể đưa ra bài tập, điểm số và phản hồi cho học sinh của mình.

Phần tốt nhất về nền tảng này là bạn có thể tạo bao nhiêu lớp tùy thích. Nếu bạn cảm thấy lớp học của mình đã chạy hết khóa học và không cần lại nữa, bạn có thể hủy kích hoạt hoặc xóa lớp học đó để giải phóng dung lượng trong lớp học ảo của mình.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách lưu trữ hoặc xóa Google Lớp học trên các phiên bản ứng dụng dành cho máy tính để bàn và thiết bị di động.

google classroom

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn lưu trữ hoặc xóa một lớp học trên Google

Bạn có thể lưu trữ hoặc xóa một lớp khi hoàn thành việc đó, nhưng có sự khác biệt giữa hai hành động này.

Việc lưu trữ một lớp giống như “vô hiệu hóa” nó, vì vậy nó không hoạt động và không được sử dụng. Lớp học sẽ không xuất hiện trong các lớp học đang hoạt động của bạn nhưng vẫn tồn tại trong một khu vực riêng của Google Lớp học.

Ngoài ra, việc lưu trữ một lớp học sẽ bảo quản công việc của bạn – tất cả tài liệu lớp học, tệp đính kèm, bài đăng và nhận xét – trong lớp để bạn hoặc sinh viên của bạn có thể xem và truy cập chúng. Tuy nhiên, họ không thể cập nhật tài liệu hoặc hủy đăng ký khỏi lớp học đã lưu trữ.

Bạn cũng có thể xóa hoặc xóa vĩnh viễn Google Lớp học. Không giống như việc lưu trữ lớp học mà giáo viên hoặc đồng giáo viên có thể thực hiện, chỉ giáo viên chính mới có thể xóa Google Lớp học.

image 12

Cách lưu trữ Google Lớp học

Google Classroom cung cấp một Lưu trữ chức năng trong Cài đặt , cho phép giáo viên hoặc đồng giáo viên lưu trữ lớp học từ máy tính hoặc thiết bị di động.

  Thủ thuật Máy tính - Trang 35 - Thủ thuật Công nghệ Trực tuyến

Tính năng lưu trữ có ích khi kết thúc học kỳ hoặc học kỳ, vì vậy bạn có thể bảo quản tài liệu học tập và sắp xếp chúng ngăn nắp khi bạn chuyển sang các khóa học khác.

Ghi chú: Chức năng Đã lưu trữ sẽ không xuất hiện trong menu nếu bạn chưa lưu trữ bất kỳ lớp nào.

Máy vi tính

Bạn có thể truy cập Google Lớp học từ trình duyệt web trên PC hoặc Mac chạy Windows của mình để lưu trữ lớp học.

 1. Mở Google Lớp học trên máy tính của bạn và chọn Hơn (dấu chấm lửng) ở trên cùng bên phải của thẻ cho lớp bạn muốn lưu trữ.
01 how to archive or delete a google classroom more
 1. Lựa chọn Lưu trữ.
02 how to archive or delete a google classroom archive
 1. Trong cửa sổ bật lên xuất hiện, hãy chọn Lưu trữ để xác nhận hành động của bạn.
03 how to archive or delete a google classroom archive
 1. Chọn biểu tượng dòng xếp chồng trong Các lớp học trang để xem lớp đã lưu trữ, sau đó chọn Lớp học đã lưu trữ.
04 how to archive or delete a google classroom archived classes

Ghi chú: Nếu bạn chưa lưu trữ bất kỳ lớp nào, bạn sẽ không thấy tùy chọn Lớp đã Lưu trữ trong menu.

Android và iPhone

Bạn cũng có thể lưu trữ một lớp học thông qua ứng dụng Google Lớp học trên thiết bị di động của mình.

 1. Mở ứng dụng Google Lớp học và nhấn Hơn (dấu chấm lửng) trên thẻ cho lớp bạn muốn lưu trữ.
05 how to archive or delete a google classroom more
 1. Vô nhẹ Lưu trữ.
image 5

Khôi phục Google Lớp học đã lưu trữ

Nếu bạn muốn xem lại thẻ lớp đã lưu trữ với các lớp đang hoạt động, bạn có thể khôi phục lớp và sử dụng lại tất cả tài liệu, bài đăng, bài tập và nhận xét.

 1. Mở ra Google Lớp học trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn và chọn hoặc nhấn Thực đơn.
image 6
 1. Chọn hoặc nhấn Lớp học đã lưu trữ.
image 7
 1. Tiếp theo, chọn hoặc nhấn Hơn (dấu chấm lửng)> Khôi phục trên thẻ lớp.
09 how to archive or delete a google classroom more restore
 1. Lựa chọn Khôi phục để xác nhận hành động.
10 how to archive or delete a google classroom restore

Cách xóa lớp học trên Google

Xóa Google Lớp học sẽ xóa quyền truy cập vào bất kỳ bài đăng hoặc nhận xét nào trong lớp. Tuy nhiên, bạn và sinh viên của bạn có thể sử dụng liên kết có liên quan để truy cập các tệp lớp trong thư mục Google Drive.

  Cách trao quyền kiểm soát trong nhóm để chuyển đổi người thuyết trình

Ghi chú: Bạn phải lưu trữ một lớp trước khi xóa nó. Việc xóa là vĩnh viễn, vì vậy chỉ thực hiện hành động này nếu bạn chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ sử dụng lại lớp học.

Máy vi tính

Bạn có thể xóa Google Classroom khỏi trình duyệt web trên máy tính của mình (PC hoặc Mac).

 1. Mở ra Google Lớp học và chọn Thực đơn.
11 how to archive or delete a google classroom menu
 1. Lựa chọn Lớp học đã lưu trữ.
12 how to archive or delete a google classroom archived classes
 1. Tiếp theo, chọn Hơn (dấu chấm lửng) ở trên cùng bên phải của thẻ lớp cho khóa học bạn muốn xóa.
13 how to archive or delete a google classroom more
 1. Lựa chọn Xóa bỏ.
14 how to archive or delete a google classroom delete
 1. Tiếp theo, chọn Xóa bỏ một lần nữa để xác nhận hành động.
15 how to archive or delete a google classroom delete

Android hoặc iPhone

Nếu bạn có ứng dụng Google Lớp học trên thiết bị Android hoặc iPhone của mình, bạn có thể xóa lớp học bạn đã lưu trữ trong phần đầu tiên.

 1. Mở ứng dụng Google Lớp học và chọn Hơn (dấu chấm lửng) ở góc trên cùng bên phải của thẻ lớp học cho khóa học bạn đang xóa.
16 how to archive or delete a google classroom more
 1. Vô nhẹ Xóa bỏ.
17 how to archive or delete a google classroom delete
 1. Tiếp theo, chạm vào Xóa bỏ một lần nữa để xác nhận hành động.
18 how to archive or delete a google classroom delete

Ghi chú: Chỉ giáo viên chính mới có thể xóa Google Lớp học.

Cách rời khỏi lớp học trên Google

Nếu bạn là sinh viên, bạn có thể rời khỏi một lớp học đã lưu trữ để xóa nó khỏi tài khoản của mình. Giáo viên của bạn sẽ vẫn có tất cả các bài tập, bài đăng và nhận xét của bạn.

 1. Mở Google Lớp học trên trình duyệt của bạn hoặc từ ứng dụng trên thiết bị di động của bạn và chọn Thực đơn.
19 how to archive or delete a google classroom menu
 1. Chọn hoặc nhấn Các lớp học.
image 8
 1. Tiếp theo, chọn hoặc nhấn Hơn (dấu chấm lửng) ở góc trên cùng bên phải của thẻ lớp học cho khóa học bạn muốn rời khỏi.
image 9
 1. Chọn hoặc nhấn Hủy đăng ký.
image 10

Giữ cho lớp học trên Google của bạn được ngăn nắp

Lưu trữ hoặc xóa các lớp học trên Google Lớp học cho phép bạn quản lý các lớp học của mình và giữ cho trang chủ của bạn gọn gàng và có tổ chức.

  Thủ thuật Máy tính - Trang 35 - Thủ thuật Công nghệ Trực tuyến

Để biết thêm mẹo về học ảo, hãy xem hướng dẫn của chúng tôi về cách dạy một khóa học trực tuyến, các ứng dụng và công cụ tốt nhất để giáo dục con bạn tại nhà và các nền tảng tốt nhất để tạo khóa học trực tuyến của bạn.

Hướng dẫn này có hữu ích không? Tắt âm thanh trong các ý kiến.

About admin

Check Also

facebook

Cách ngăn mọi người thêm bạn vào các nhóm trên Facebook

Bạn có thể sử dụng Facebook để giữ liên lạc với bạn bè, mua hoặc …

Leave a Reply